Publikacje

Opracowanie i redakcje książek

 • Leśny Agnieszka, Siwicki Marek, Uwodzenie Lirogona. Wychowanie morskie jako strategia pedagogiczna, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2020. >>>
 • Leśny Agnieszka, Lisin Igor, Outdoor Academy: manual for educational program for youth groups,  Instytut Aktywizacji Społecznej i Rozwoju, Lublin 2018, >>>
 • Leśny Agnieszka, Experiential education for social inclusion – practical guidebook (red), Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa 2017.
 • Bąk Agnieszka, Leśny Agnieszka, Palamer-Kabacińska Ewa (red), Przygoda w edukacji i edukacja w przygodzie. Outdoor i adventure education w Polsce, Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa 2014.
 • Palamer-Kabacińska Ewa, Leśny Agnieszka(red), Edukacja przygodą – Outdoor  i Adventure Education w Polsce – teorie, przykłady, konteksty, Pracownia Nauki i Przygody, Warszaw 2012.
 •  Leciak Martyna, Leśny Agnieszka, Maja Trzeciak (red), Harcerstwo w warszawskich szkołach, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu M.st. Warszawy, Warszawa 2011.

Prace oryginalne, (rozdziały w książkach zbiorowych, artykuły w czasopismach):

 • Leśny Agnieszka, Badanie kompetencji online [w] Schmeichel-Zarzeczna Monika (red.) Edukacyjne drogowskazy 2021, Wydawnictwo FRSE, Warszawa 2021 >>>
 • Leśny Agnieszka, Sail training a wychowanie morskie [w] Leśny Agnieszka, Siwicki Marek, Uwodzenie Lirogona. Wychowanie morskie jako strategia pedagogiczna, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2020. >>>
 • Leśny Agnieszka, Szkoła pod Żaglami [w] Leśny Agnieszka, Siwicki Marek, Uwodzenie Lirogona. Wychowanie morskie jako strategia pedagogiczna, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2020. >>>
 • Leśny Agnieszka, W cieniu taty kapitana, K. Iwaszko (red.), Pogoria. 40 lat wiatru w żaglach, Wyższa Szkoła Komunikacji, Gdynia 2020. >>>
 • Leśny  Agnieszka, Program development, OUTDOOR EDUCATION from theory to practice, Foundation Institute of Animation and Social Development, Wrocław 2018 >>> 
 • Vajda Kinga, Leśny  Agnieszka, Acive reviewing and debriefing, OUTDOOR EDUCATION from theory to practice, Foundation Institute of Animation and Social Development, Wrocław 2018 >>> 
 • Leśny Agnieszka, Vullings Floor, Scale of Cooperation, OUTDOOR EDUCATION from theory to practice, Foundation Institute of Animation and Social Development, Wrocław 2018 >>>
 • Leśny Agnieszka, Sail training a wychowanie morskie, „Kwartalnik Pedagogiczny”, rok LXI:2016, numer 2 (240), s.135-159, WUW, Warszawa 2016 >>>
 • Leśny Agnieszka, Centrum Nauki Kopernik – interaktywny plac zabaw czy pozaszkolna instytucja edukacyjna? Buliński T., Rakoczy M., (red), Communicare. Almanach Antropologiczny tom 5: szkoła/pismo, WUW, Warszawa 2015.>>>
 • Leśny Agnieszka, Pedagogika przygody – konteksty teoretyczne [w] Bąk Agnieszka, Leśny Agnieszka, Palamer-Kabacińska Ewa (red), Przygoda w edukacji i edukacja w przygodzie. Outdoor i adventure education w Polsce, Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa 2014 .
 •  Leśny Agnieszka,  Outdoor i adventure education – polskie interpretacje [w] Bąk Agnieszka, Leśny Agnieszka, Palamer-Kabacińska Ewa (red), Przygoda w edukacji i edukacja w przygodzie. Outdoor i adventure education w Polsce, Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa 2014.
 •  Leśny Agnieszka, Działania w parkach linowych. rozrywka czy edukacja? [w] Bąk Agnieszka, Leśny Agnieszka, Palamer-Kabacińska Ewa (red), Przygoda w edukacji i edukacja w przygodzie. Outdoor i adventure education w Polsce, Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa 2014.
 • Leśny Agnieszka, Parki linowe w edukacji – możliwości budowania kapitału społecznego w lesie, Studia i materiały CEPL SGGW w Rogowie R.15 zeszyt 34/1/2013 >>>
 •  Leśny Agnieszka, Doświadczenia nauki i przygody na żaglowcach szkoleniowych [w] Palamer-Kabacińska Ewa, Leśny Agnieszka(red), Edukacja przygodą – Outdoor i Adventure Education w Polsce – teorie, przykłady, konteksty, Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa 2012, więcej informacji: kliknij!
 • A. Leśny, M.Leciak (red), Harcerstwo w warszawskich szkołach,  Warszawa 2011, więcej informacji: kliknij!
 • A. Leśny, Organizacje harcerskie w perspektywie pedagogicznej, [w:]A. Leśny, M.Leciak (red), Harcerstwo w warszawskich szkołach, Warszawa 2011, więcej informacji: kliknij!
 • Raf Vanderstraeten — Kształcenie i społeczeństwo: apel o podejście historyczne  (tłumaczenie) kwartalnik pedagogiczny 2/2009 (212), zespół tłumaczy: Paulina Sosnowska, (prowadząca), Agnieszka Leśny, Agnieszka Górecka, Magdalena Kołodziejczyk, Aleksandra Czarnecka.
 •  A. Leśny, Depresja reaktywna, [w:] M. Tkaczyk (red.) Osoby niepełnosprawne wśród nas, Warszawa 2003.
 •  A. Leśny, Nie wyważajmy okien integracji, [w:] M. Tkaczyk (red.) Osoby niepełnosprawne wśród nas, Warszawa 2003.

Prace pokonferencyjne, doniesienia zjazdowe:

 • Leśny Agnieszka, Dom wciąż kiwających się podłóg”, czyli przestrzeń żaglowca w ujęciu antropologicznym, Aspekty – kwartalnik antropologiczny, czytaj >>>
 • Leśny Agnieszka, The Signature or the Utterance: What Constitutes an Oath in Modern Times?, Referat wygłoszony na konferencji „Ritual Today” 25-27.2009, Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prace popularno‐naukowe:

 • Leśny, Agnieszka (2020), Co wiesz korzyściach z wolontariatu w Twojej organizacji?, portal ngo.pl >>>
 • Leśny, Agnieszka, Wychowanie idzie w las, Głos Lasu sierpień 2020 >>>
 • Leśny, Agnieszka, Wolontariat – dobry początek, Portal ngo.pl: http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/1894227.html (odsłona z dnia 12.12.2016)
 • Leśny Agnieszka, Parki linowe w edukacji, Portal Pracowni Nauki i Przygody: http://www.naukaprzygoda.edu.pl/czytelnia/parki-linowe-w-edukacji/ (odsłona z dnia 27.10.2012)
 •  Wierzbicki Zbigniew T., Przerwana wyprawa przez ocean żaglowca „Szkoły pod Żaglami” – Fryderyka Chopina. Rozmowa z Agnieszką Leśny i Maciejem Ostrowskim, „Bunt młodych duchem” nr 1 (59) luty 2011, ISSN 1641-3970.
 • Leśny Agnieszka, Aleksander Kamiński – Józef Półturzycki, „Pobudka – ogólnopolskie pismo internetowe instruktorów ZHR”  nr.12 (31 marca 2007)
 • Leśny Agnieszka, My rhythm – The Tall Ships Adventures, “The Official Magazine of Sail Training International “(United Kingdom, Summer 2005, ISSN 1478-436X).
 • Leśny Agnieszka, Stanąć na czele czyli o prowadzeniu zastępu, Okręg Mazowiecki ZHR, Warszawa 2004 (ISBN 83-921854-0-4

Bądź pierwszą osobą, która zostawi swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *