Zwiększ zaangażowanie uczniów!

Zachęcam do zapoznania się w modelem drabiny Rogera Harta >>>

Jeśli chcesz zwiększyć zaangażowanie swoich uczniów pamiętaj:

 1. Przyjmij zrezygnowanie i opór! Młodzi ludzie mają za sobą często wiele negatywnych doświadczeń, na przykład uczestniczenia w aktywnościach, które pociągały za sobą jedynie wymagania, niewiele dając w zamian.

 

 1. Bądź cierpliwy!!! Wiele projektów powstaje bez badania potrzeb młodzieży i bez pozostawienia marginesu na jej ustosunkowanie się do propozycji działań. Często na pierwszym miejscu w projekcie są rezultaty, do których organizacja zobowiązała się przed grantodawcą, dyrekcją szkoły czy inną instytucją -> trzy pierwsze szczeble drabiny partycypacji!

 

 1. Płacisz za błędy poprzedników! Niektórzy dorośli oddają młodzieży pole działania z założeniem, że młodzi zobaczą, jakie to trudne i sami sprawdzą, że bez naszej pomocy (wiedzy, doświadczenia życiowego) nie dadzą rady.

 

 1. Nie lekceważ! Młodzież uważa, że jest zdolna wypracowywać „naprawdę cenne wnioski, wynikające z ich prawdziwych potrzeb, a nie narzucane przez specjalistów i wykładowców, często będących tylko świetnymi teoretykami”

 

Co możesz zrobić?

 1. Od małego do dużego

Jeśli nie wiesz jak, obawiasz się lub Twoi uczniowie nie są gotowi na większe zaangażowanie i wzięcie odpowiedzialności – zacznij od małych form. Na przykład techniki „Nacobezu” (Ocenianie Kształtujące), wprowadzenie metody Inquire Based Education (Nauczanie przez odkrywanie) na lekcje.

Jeśli jeszcze nie możesz wdrażać podobnych rozwiązań na lekcji, spróbuj wykorzystać do tego wycieczkę, zieloną szkołę, festiwal nauki.

 1. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach

Uważaj na myślenie skoncentrowane na tym czego uczniowie nie umieją, co robią źle. Małymi krokami, spróbuj włączać w proces oceniania myślenie skoncentrowane na rozwiązaniach:

Podejście skoncentrowanie na problemie vs Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach
Identyfikacja problemu   Docenienie tego co jest najlepsze
Analiza przyczyn problemu   Stworzenie wizji tego co może być lepiej
Analiza potencjalnych rozwiązań   Dialog o tym, jak powinno być
Wdrożenie działań naprawczych   Kreowanie tego co będzie

 

 1. Facylitacja

W działaniach ze starszymi klasami spróbuj facylitacji w miejsce tradycyjnego prowadzenia lekcji. Rolą nauczyciela jest wtedy proponowanie i koordynowanie ćwiczeń, dbanie o atmosferę równości i wspólnoty celów. Ważne jest dzielenie się doświadczeniami i wiedzą. Dyscyplina nie jest wtedy pochodną władzy i woli nauczyciela ale wynikiem porozumienia grupy. Takie podejście jest możliwe jeśli uwierzysz, że twoi uczniowie chcą się uczyć, mogą być kreatywni oraz samodzielni i odpowiedzialni. Jeśli tacy nie są – dalej postaraj się prezentować taką postawę i uwierz w samospełniającą się przepowiednię.

 1. Konsultacje

Postaraj się konsultować z uczniami jak najwięcej spraw; od miejsca zielonej szkoły po zagadnienia na sprawdzian półroczny aż do szkolnego systemu oceniania. Wyznaczniki dobrego procesu konsultowania (na podstawie zaleceń Centrum Edukacji Obywatelskiej):

 • możliwość udziału w konsultacjach mają wszyscy zainteresowani;
 • forma konsultacji jest dostosowana do ich celu i potrzeb odbiorców. Może odbywać się w formie zabawy;
 • uczestnicy konsultacji mają zapewnioną wiedzę konieczną do świadomego udziału w konsultacjach;
 • organizator zapewnia odpowiednie warunki (czas, miejsce, materiały) do tego, żeby konsultacje mogły się odbyć i by każdy z uczestników miał możliwość wyrażenia swojego zdania;
 • wszyscy zainteresowani zostaną rzetelnie poinformowani decyzji podjętej w wyniku konsultacji.
admin Opublikowane przez:

Brak możliwości komentowania.