Wykorzystanie Archipelago Competence Game w działaniach rozwojowych

Czym jest gra kompetencyjna?

Archipelago Competence Game to gra kompetencyjna on-line, która w trakcie angażującej rozgrywki rejestruje decyzje oraz zachowania gracza i na podstawie prawie 50 wskaźników, dzięki złożonemu algorytmowi wykonuje pomiar natężenia 12 kompetencji oraz tworzy personalizowany raport gracza zawierający wskazówki do rozwoju. Narzędzie, choć wciąż innowacyjne, ma swoją ugruntowaną pozycję na rynku; od 2015 roku, w grze-badaniu wzięło udział ponad 6 tys. graczy z bardzo różnych sektorów i branż. Rozgrywka trwa około 1.5 – 2 godziny i poprzedzona jest około 30-minutową rundą wstępną, która pomaga zapoznać się ze środowiskiem gry i mechanizmami w niej występującymi.

Najczęściej Archipelago wykorzystywane jest jako odpowiednik sesji assessment i development center lub jako badanie kompetencji on-line. W tych zastosowaniach ma wiele zalet, które uwypukliło jeszcze działanie organizacji w czasie pandemii. Jednak te konteksty to nie jedyne możliwości wykorzystania gry. Archipelago świetnie nadaje się również do działań szkoleniowych i rozwojowych. Wiele programów rozwojowych z wykorzystaniem Archipelago Competence Game prowadziła Pracownia Gier Szkoleniowych.

Tematyka gry

Gracze wcielają się w rolę agentów nieruchomości na tropikalnych wyspach. Do ich zadań należy kontakt z klientami oraz wynajem zróżnicowanych posiadłości, który przynosi konkretne zyski. Każdy gracz może również inwestować, na przykład w działania marketingowe lub rozpoznanie rynku lub wpływanie na satysfakcję klienta. Choć metafora wykorzystana w grze wydaje się być ściśle związana ze sprzedażą – tak naprawdę dotyczy wielu dziedzin, w których współpracujemy z klientem zewnętrznym lub wewnętrznym. O szerokim zastosowaniu gry świadczy fakt, że wykorzystywana była do rekrutacji stypendystów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy wsparciu urzędników pracujących z beneficjentami unijnych programów grantowych. 

Czego może nas nauczyć rozgrywka?

Samo doświadczenie gry może być wzmacniające i uczące. Gracze uczą się poznawania preferencji klientów i odpowiadania na ich potrzeby; tworzenia tzw. portfela klientów; działania mechanizmów rabatu i reklamy a nawet zasymulowanej rozmowy z wymagającym klientem. Przebieg gry jest też dobrym sprawdzianem radzenia sobie z nową sytuacją jaką może być nieznany, abstrakcyjny rynek, który na dodatek obsługujemy zdalnie. Niezwykłe zdarzenia w grze, mogą nas niekiedy zmuszać do porzucenia mozolnie przygotowanych planów i wdrożenia nowej strategii. Czy to jednak nie przypomina sytuacji z marca 2020 roku, gdy pracownicy wielu branż zmagali się z przeniesieniem swojej – czasem w całości terenowej – pracy do wirtualnej rzeczywistości? Takie wydarzenia na rynku mogą się powtarzać. Miejmy nadzieje, że nie pandemie ale szybkie wejście zupełnie nowej technologii (np. obsługa klienta poprzez VR czeka tuż za rogiem); fuzja z firmą o zupełnie innym środowisku pracy („o nie, oni pracują na Macach!”); zniknięcie z rynku kluczowego klienta, reorganizacja działów gdzie nowy menager wprowadza nowe rozwiązania. Te wszystkie sytuacje bywają dla nas stresujące, a w grze, pozornie odległej od naszych codziennych zadań, możemy ćwiczyć swoje reakcje i mapować potrzeby tak jak w symulatorze. Gracze dodatkowo ćwiczą rozkładanie swoich zadań w czasie i jego wykorzystania. Nie zdradzając mechanizmów gry, możemy ujawnić, że zarządzanie sobą w czasie jest ważnym elementem rozgrywki wpływającym na końcowe wyniki.

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

A co z badaniem kompetencji on-line?

Wielką zaletą Archipelago (i drugiej gry z linii Competence Game: ClusterMind) jest towarzyszące rozgrywce badanie kompetencji on-line. Nie odnosząc się bezpośrednio do tematów z gry, wyniki badania można wykorzystać jako materiał do warsztatu z rozwijania (lub „zwijania”!) swoich kompetencji. Dobra diagnoza jest punktem wyjścia do refleksji nad moimi mocnymi stronami wobec oczekiwań na moim stanowisku pracy czy pełnionej, zawodowej roli. Poznanie i zaplanowanie zastosowania konkretnych metod pracy nad kompetencjami jako elementarnym procesem doskonalenia zawodowego było tematem mocnego warsztatu, jaki Pracownia Gier Szkoleniowych przeprowadziła dla działu finansów i kontroli dużej fundacji. Bardzo ważnym jest, aby tak kompleksowej diagnozie jaką jest rozgrywka w gry kompetencyjne on-line towarzyszyła refleksja nad wynikami i nadanie im sensu w postaci konkretnych działań wykraczających poza schowaniem raportu do szuflady.

Diagnozę kompetencji przeprowadzają osoby posiadające specjalną certyfikację. Listę certyfikowanych partnerów znaleźć można na stronie Competence Game, a informacje o kolejnych certyfikacjach na stronie Experience Corner.

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Czy da się zespołowo?

           Archipelago i ClusterMind to gry komputerowe, które zostały zaprojektowane do rozgrywania zdalnie długo przed pandemią. Stanowią więc wciąż bardzo dobrze dopasowany i dopracowany produkt w porównaniu z grami, które naprędce są tworzone z powodu trwającej pandemii. Dobra, rozwojowa gra komputerowa to dalej rzadkość na polskim rynku. Choć Archipelago zostało zaprojektowane w trybie single-player, można uczynić z rozgrywki doświadczenie grupowe. Należy jednak zaznaczyć, że wtedy pominąć trzeba aspekt badania kompetencji – takie badanie byłoby nierzetelne. Tego typu realizacje, Pracownia Gier Szkoleniowych przeprowadzała np. dla studentów zarządzania i kierunków pokrewnych czy zespołu sprzedażowego firmy z branży finansowej. Mimo, że każdy gracz rozgrywał swoją własną grę, kontaktowali się oni w trakcie rozgrywki za pośrednictwem wideokonferencji, a nawet mieli naradę strategiczną facylitowaną przez doświadczonego trenera sprzedaży. Po rozgrywce nastąpiło porównywanie wyników oraz analiza strategii, a następnie porządny warsztat dotyczący współczesnych trendów w sprzedaży i wykorzystywania swoich mocnych stron w tworzeniu własnej strategii sprzedażowej. 

Szeroki wachlarz możliwych zastosowań

Podsumowując, Archipelago Competence Game polecane jest przede wszystkim jako badanie kompetencji online w procesach:

 • selekcji i rekrutacji pracowników
 • planowaniu ścieżek rozwoju
 • programach rozwoju talentów
 • tworzeniu tzw. talent pool

Jednak można wykorzystać je również jako element programu rozwojowego czy szkoleniowego w tematach związanych z:

 • warsztatami dla działów sprzedaży, finansów, kontrolingu i obsługi klienta
 • budowaniem wartości firmy w oparciu o maksymalizację przychodów
 • nauką mechanizmów związanych z badaniem potrzeb klienta i dopasowywaniem oferty
 • uświadamianiem roli budowania wartości dodanej dla klientów
 • zarządzaniem bazą klientów i tworzenia portfolio ofert
 • radzeniem sobie ze zmianą i stresem w środowisku zawodowym
 • planowaniem i rozwojem ścieżek kariery w oparciu o zdiagnozowany poziom wybranych kompetencji
 • integracją działów sprzedaży, finansów, kontrolingu
 • zarządzaniem sobą w czasie oraz zarządzaniem informacją o klientach (systemy CRM)

Więcej informacji o produktach Competence Game znajdziecie na stronie https://www.competencegame.com/

Tekst ukazał się na Linkedin: https://www.linkedin.com/pulse/wykorzystanie-archipelago-competence-game-w-aga-le%25C5%259Bny/?trackingId=rCJAdVkHSye7wl82L148xQ%3D%3D

admin Opublikowane przez:

Bądź pierwszą osobą, która zostawi swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *