Warsztaty IBSE w Łodzi

W dniach 25-27.11.2016 nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”mieli okazję uczestniczyć w niezwykłym (nawet jak na nas…) szkoleniu z nauczania z wykorzystaniem metody eksperymentu, poprowadzonym przez trenerki z Pracowni Nauki i Przygody.

W programie znalazły się zagadnienia związane z metodami uczenia przez doświadczenie/eksperyment/przygodę (m.in. metodyka inquiry based science education – IBSE). Warsztaty obejmowały część teoretyczną oraz praktyczną i trwały aż 20 godzin dydaktycznych!

untitled-5-of-24

W czasie warsztatów skoncentrowaliśmy się na metodzie badawczej, metodzie projektu naukowego oraz pedagogice przygody. Ważnym elementem była gra symulacyjna „30 karatów”, udostępniona nam przez Pracownię Gier Szkoleniowych, którą rozegraliśmy w kontekście oceniania kształtującego oraz czynników wspierających naukę ucznia. Po grze rozwinęła się ciekawa dyskusja o granicach odpowiedzialności ucznia za własną naukę.

untitled-3-of-24

Zakres merytoryczny szkolenia obejmował takie zagadnienie jak; m.in. teoretyczne i  praktyczne podstawy metody eksperymentu, badawczej, IBSE; organizacja procesu dydaktycznego z wykorzystaniem wspomnianych metod; relacja pomiędzy metodą a innymi ważnym aspektami nauczania tj. ocenianie, zewnętrzna ocena wyników uczniów; wykorzystanie pomocy dydaktycznych; kształtowanie w uczniach umiejętności krytycznego myślenia; konstruowanie doświadczeń i eksperymentów na lekcji; metoda badawcza a środowisko szkolne; outdoor education a metoda badawcza, kształtowanie kompetencji uczniów w oparciu o metodę badawczą, metoda badawcza a podstawa programowa.

untitled-8-of-24

Uczestnicy warsztatów otrzymali obszerny skrypt – podręcznik z wykorzystania wskazanych metod oraz przykładowe scenariusze przeprowadzonych lekcji z wykorzystaniem metody eksperymentu, projektu, przygody.

Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli ze szkoły podstawowej w ramach projektu nr RPLD.11.01.02–10–A025/16-00 „Odkrywamy nowe horyzonty” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu XI – Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 – Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 – Kształcenie ogólne
admin Opublikowane przez:

Bądź pierwszą osobą, która zostawi swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *