Active reviewing w Polsce!

W marcu, na specjalne zaproszenie Experience Corner,  Pracowni Nauki i Przygody oraz Akademii Biznes Level Up, dr Roger Greenaway przyjeżdża do Polski aby poprowadzić dwa warsztaty: dla trenerów oraz dla menadżerów. W mojej opinii jego przyjazd może stać się jednym z najważniejszych wydarzeń trenerskich w Polsce w 2017 roku.

Z tej okazji napisałam krótki tekst o tej metodzie, opublikowany na stronie Experience Corner: >>>

Czy pamiętasz to uczucie, kiedy po niezwykle emocjonującej grze lub ćwiczeniu siadasz na konferencyjnym krześle ustawionym w kręgu, a trener pyta „No i jak się czujecie?” ….I całe zaangażowanie, emocje, wrażenia z gry – wraz z energią grupy – niemalże namacalnie, spada?

Bazując na takim doświadczeniu dr Roger Greenaway, od 1983 roku, rozwija niezwykłą metodę active reviewing, która jest alternatywą dla tradycyjnego debrefiengu lub omówienia gry.

Omówienie, które jest metodą

O tym, że dobre omówienie może niezwykle wzmocnić proces uczenia się, wiemy od lat. Przełomem w tym zakresie były publikacje Davida Kolba, którego cykl stał się już klasyką andragogiki. Począwszy od wprowadzenia nauczania według tzw. Cyklu Kolba, zaczęła się rozwijać cała teoria transferu wiedzy, która jest esencją w podejściu experiential education. Istnieje wiele metod omawiania ćwiczeń, jednak wiele z nich to tak naprawdę strukturalizowane omówienie werbalne np. model GOLD. Roger Greenaway zauważył, że wraz z rozwojem dynamiki stosowanych w szkoleniach ćwiczeń, gier i symulacji, nie rozwijała się wiedza i umiejętności w zakresie omawiania. Może to powodować rozdźwięk pomiędzy odbiorem samego doświadczenia a jego omówieniem, który negatywnie wpływa na to drugie, co w konsekwencji prowadzi do ryzyka zmarnowania potencjału rozwojowego ćwiczenia. Greenaway zauważył, że bywa, iż szkolenia czy trening dzielą się na dwie wyraźne części: świetne, dynamiczne ćwiczenie oraz statyczne omówienie. Active reviewing jest podejściem, które scala obie te części tworząc z nich spójną całość lub świadomie tworzy kontrast ustrukturyzowanego omówienia po chaotycznym ćwiczeniu i odwrotnie. Esencją active reviewing jest nauczanie przez doświadczenie dzięki dynamicznym metodom zachęcającym do refleksji.

Oczywiście często zdarza się, że najlepszą formą podsumowania ćwiczenia jest rozmowa, którą uczestnicy prowadzą sami. „Jeśli czujesz i widzisz, że proces rozmowy przebiega właściwie – nie przeszkadzaj” – twierdzi Greenaway – jednak dobrze mieć ze sobą swój podręczny zestaw innych metod, który pomoże przeprowadzić omówienie dla grupy niezaangażowanej w rozmowę.

Dodaj akcję do modelu, który lubisz najbardziej

Co ciekawe, Greenaway często korzysta z już istniejących modeli omówień, które są ugruntowane w badaniach lub praktyce trenerskiej. Przykładem takiej inspiracji jest metoda action replay, która polega na rzeczywistym lub metaforycznym „odegraniu” tego co ważnego wydarzyło się w ćwiczeniu i bieżąca analiza znaczeń oraz wniosków. Greenaway przekonuje, że choć samo omówienie wydaje się być zabawą lub kolejnym ćwiczeniem – w rzeczywistości odwzorowuje konkretny model wspierania procesu transferu wiedzy w sposób angażujący grupę oraz trenera.

Warsztaty z dr Rogerem Greenawayem słyną z tego, że wiele się na nich chodzi, gestykuluje, używa metafor, motywów przewodnich oraz akcesoriów. Wszystko to sprawia, że jako trener ma mniejsze szansę na zgubienie w procesie omówienia uczestników, którzy tracą zaangażowanie w czasie tradycyjnych pogawędek po ćwiczeniach. Sam badacz jest autorem ponad 100 autorskich metod omówień, które mogą być stosowane w bardzo wielu kontekstach.

Za bardzo cenne uważam, że przy wachlarzu wielu aktywności, które proponuje Greenaway, jest przy tym osadzony w nauce i nie przedkłada gadżetów nad sens, jaki powinno mieć omówienie. Aktualizuje swoją wiedzę, sięga do najnowszych badań, współpracuje z naukowcami z całego świata doskonaląc proponowane przez siebie rozwiązania. Przykładem takiej strategii było m.in. skoncentrowanie się na opracowaniu szeregu metod omawiania sukcesów grupy w odpowiedzi na obserwację, iż trenerzy najczęściej koncentrują się na błędach oraz wyciąganiu z nich wniosków. Greenaway skupił się wtedy na budowaniu pozytywnego paradygmatu omówień trenerskich publikując szereg artykułów na ten temat i prowadząc szkolenia reviewing success na całym świecie. Napisał: „Omówienie jest sztuką wyważenia: jeśli koncentrujesz się na rzeczach, które poszły źle, uczestnikom wszelkie omawianie będzie kojarzyć się z porażkami. Mogą wtedy zniechęcić się do omówień jako elementu nauki oraz własnego rozwoju. Pamiętaj o sukcesach!”

Active reviewing w Polsce

W Polsce active reviewing znany jest głównie trenerom pracującym w nurcie experiential education, którzy pracowali lub pracują w outdoorze, ponieważ Greenaway jest autorem, sławnego w tych kręgach, opracowania omówień ćwiczeń outdoorowych. Tymczasem sam badacz szkoli i tworzy narzędzia dla trenerów biznesowych pracujących zarówno z klientem indywidualnym jak i z grupami. Jego warsztaty cieszą się uznaniem na całym świecie; realizował je już w prawie 40 krajach z bardzo odmiennych kręgów kulturowych. Opracował m.in. metody omówień dla bardzo dużych grup oraz omówienia wspierające facylitację. Szerokim echem w środowisku trenerów nurtu experiential education odbiły się jego warsztaty a następnie publikacja „14 strategii budowania sukcesu na porażkach i katastrofach w grupie”. Jest autorem rozdziałów w kilkudziesięciu książkach o profilu naukowym i praktycznym oraz współtwórcą kursu e-learningowego rekomendowanego m.in. przez Sivasailama ‘Thiagi’ Thiagarajana, twórcę The Thiagi Group. W marcu, na specjalne zaproszenie Experience Corner, Pracowni Nauki i Przygody oraz Akademii Biznes Level Up, dr Roger Greenaway przyjeżdża do Polski aby poprowadzić dwa warsztaty: dla trenerów oraz dla menadżerów. W mojej opinii jego przyjazd może stać się jednym z najważniejszych wydarzeń trenerskich w Polsce w 2017 roku.

Agnieszka Leśny

trenerka i badaczka w nurcie experiential education

Zapisy na warsztat z dr Rogerem Greenawayem znajdziecie tutaj

#experiential learning

admin Opublikowane przez:

Bądź pierwszą osobą, która zostawi swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *