Reaserch animation and collaboration meeting – outdoor education

21.01.2016 na Uniwersytecie Karola w Pradze, odbyło się spotkanie „Reaserch animation and collaboration meeting”. Seminarium zainicjowane przez dr Pete Allisona z Uniwersytetu w Edynburgu i dr Jima Perrego z Uniwersytetu Karola, miało na celu spotkanie akademików zainteresowanych wspólnymi działaniami w obszarze experiental/outdoor/adventure education. W spotkaniu wzięło udział 15 naukowców. Poza przedstawicielami dwóch wynienionych uniwersytetów, obecni byli naukowcy z Uniwersytetu w Olomucu. Uniwersytet Warszawski (Wydział Pedagogiczny) reprezentowała Agnieszka Leśny i dr Ewa Palamer-Kabacińska.

W toku spotkania wymieniono się zainteresowaniami naukowymi oraz podzielono na grupy robocze pracujące nad następującymi zagadnieniami: dynamika grupowa w outdoor education; koncepcja dobrostanu/zdrowia/harmonii w kontekście filozofii sportu; metody badawcze stosowane w experiental education; teoretyczne studia porównawcze Polsko-Czeskie; tworzenie platformy wymiany doktorantów, pracowników naukowych oraz studentów w obszarze outdoor education (w tym namysł nad stworzeniem międznarodowych studiów doktoranckich w obszarze badań outdoor education).Dr Allison zwrócił uwagę na potrzebę zgłaszaną przez naukowców z krajów angielsko-języcznych, dotyczącą poznania regionalnych i lokalnych realizacji praktyki outdoor education oraz wszelkich projektów wychodzących poza amerykańsko-brytyjski dyskurs.

Mimo wcześniejszych zapowiedzi, w spotkaniu nie mógł wziąć udziału prof Jan Neuman, wybitna postać czeskiego outdoor education. Przekazał jednak swoje postulaty i możliwe obszary współpracy zawiązanej grupy roboczej.

Postanowiono, że następne spotkanie odbędzie się przy okazji międzynarodowej konferencji Mountain and Outdoor Sports Conference, planowanej w dniach 23-26 listopada 2016 w czeskiej Pradze.

admin Opublikowane przez:

Brak możliwości komentowania.