Ukończone kursy

(Wybór)

● War games – game designing and gamification in education  (8 dni, 2019)

● Game after the game – active reviewing for trainers by dr Roger Greenaway,  (16h, 2017)

● Outdoor education training of trainers – advanced level, Outward Bound Romania (6 dni, 2016)

● Szkolenie umiejętności trenerskich, poziom zaawansowany, Centrum Nauki Kopernik i IBD Business School (16h, 2016)

● Szkolenie umiejętności trenerskich, Centrum Nauki Kopernik i 4skills Centrum Rozwoju Biznesu  (16h, 2014)

● Szkolenie umiejętności trenerskich, Centrum Nauki Kopernik i Piasecka & Żylewicz (24h, 2013)

● Outoors as a Tool, Holandia (10 dni, 2013)

● Projektowanie gier szkoleniowych, Pracownia Gier Szkoleniowych (24h, 2013)

● Dydaktyka Szkoły Wyższej, Uniwersytet Warszawski (16h dni, 2013)

●Low Ropes Certification Course for Experiental Learning (28h, 2013)

●OUTDOOR BRINGS MORE! Training of trainers, Holandia (56h, 2012)

●Pozyskiwania środków pozabudżetowych na badania naukowe i tworzenie nowych programów kształcenia, Uniwersytet Warszawski (16h, 2012)

●Metody pedagogiki przeżyć w międzynarodowych wymianach młodzieży, Niemcy (4 dni, 2011)

●Ocenianie kształtujące w praktyce nauczyciela, Centrum Edukacji Obywatelskiej (1 dzień, 2011)

●Staż naukowy w The University of Edinburgh – The Moray Mouse School of Education (30 dni, 2009)

●Warsztat „Projektowanie sytuacji twórczych”, Laboratorium Edukacji Twórczej Centrum Sztuki Współczesnej (45 h, 2009)

● Ocenianie w edukacji, kurs Wydziału Psychologii UW (30 h, 2009)

●Warsztat Etnograficzny pod kierownictwem dr Tomasza Rakowskiego, Instytut Kultury Polskiej UW (240 h, 2009)

● praktyki w Centrum Edukacji Obywatelskiej (60h, 2004)

●praktyki w Stowarzyszeniu animatorów i pedagogów zabawy „Klanza” (60h, 2004)

● Liczne kursy umiejętności wychowawczych, udzielania pierwszej pomocy oraz żeglarskie (w tym kurs Sternika Jachtowego, kurs oficerski na STS Pogoria)

Brak możliwości komentowania.