Konferencje

Udział czynny:

2014

International Sail Training and Tall Ships Conference 2014, 14-15.11.2014, La Courna, Hiszpania – wystąpienie „Polish Class Afloat – key factors for the development of participants”

Experiental Education Europe, 4-8.05.2014, Kotlina Kłodzka – przeprowadzenie warsztatów „Low ropes courses for personal developement”

„Uczyć i wychowywać przygodą”, ZCDN w Szecinie, 5.03.2014, Szczecin – wystąpienie „Polskie przykłady realizacji pedagogiki przygody: edukacja formalna i nieformalna”.

2013

Edukacja w perspektywie antropologicznej, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, 2013 Poland – referat „Centrum Nauki Kopernik – interaktywny plac zabaw czy pozaszkolna instytucja edukacyjna?

Edukacja Przygodą, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego i in., 2013 Warszawa – komitet organizacyjny, referat „“Szkoła pod Żaglami” – polski projekt adventure education”

„Problemy współczesnej pedagogiki szkolnej. Między teorią a praktyką”, Pedagogium WSNS, 7.06.2013 – referat „Szkoła pod Żaglami jako przykład autorskiego projektu edukacyjnego”.

“Przestrzenie realne / przestrzenie wyobrażone”, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, 2013 Poland – referat „„Dom wciąż kiwających się podłóg” czyli przestrzeń żaglowca w ujęciu antropologicznym”

2012

„Czas w las! Las miejscem edukacji plenerowej i aktywności współczesnego człowieka, CEPL SGGW, 5-6 grudnia 2012, Poland – referat „Parki linowe w edukacji – możliwości budowania kapitału społecznego w lesie

2009

„Ritual Today”, Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009, Poland – referat.

 

Udział bierny:

 

2014

„Dydaktyka akademicka: Tradycja i nowoczesność”, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, 28.03.2014, Gdańsk.

Konferencja The Sail Training Association Poland, 22.11.2014, Władysławowo.

2013

The International Sail Training and Tall Ships Conference, 15-16.11.2013, Denmark.