Experiential Education w szkoleniach

SWPS fakultet RA 2019/2020, semestr letni, godz. 15:30, Chodakowska 19/31, N320

Joanna Keller & Agnieszka Leśny

Wstęp

Fakultet ukazuje praktyczne zastosowanie experiential education w procesach szkoleniowych i rozwojowych, nie zapominając o założeniach teoretycznych tego nurtu. Doświadczając, a następnie projektując doświadczenie, studenci nabywają kompetencje z zakresu wykorzystywania wiedzy oraz metodyki projektowania szkoleń.

Przedmiot jest realizowany poprzez grywalizacę „Szamańska Scheda”, choć udział w niej jest dobrowolny.

Zasady zaliczenia

Aby uzyskać zaliczenie student zobowiązany jest do:

– wykazania się opanowaniem wiedzy teoretycznej poprzez realizację zadań i uczestnictwo w dyskusjach;

– wykonania projektu grupowego polegającego na zaprojektowanie modułu warsztatowego z wykorzystaniem nabytej wiedzy dla określonej grupy odbiorców (w grupach 3-4 osobowych);

– aktywnego uczestnictwa w zajęciach, w tym udzielaniu informacji zwrotnej nt. projektów grupowych innym studentom;

– obecności na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecności w semestrze);

Zaliczenie modułu wymaga uzyskania przez studenta ponad 50% punktów możliwych do zdobycia za każdy rodzaj zadania (teoria, projekt, aktywność) . Ostateczna ocena wynika z sumy uzyskanych punktów. Skala ocen przedstawia się następująco:

51 – 60 = 3 (dostateczny)
61 – 70 = 3+ (dostateczny plus)
71 – 80 = 4 (dobry)
81 – 90 = 4+ (dobry plus)
91 – 100 = 5 (bardzo dobry)

Program

26.02zajęcia organizacyjne; poznanie grupy, omówienie programu. Cykl Davida A. Kolba w praktyce konstruowania szkoleń dla dorosłych i w projektowaniu programów rozwojowych

Learning as „the process whereby knowledge is created through the transformation of experience” (Kolb, 1984)

Lektura rozszerzająca poruszane zagadnienia: The Handbook of Experiential Learning (2007), Melvin L. Silberman, Pfeiffer. Polecam szczególnie krytykę cyklu Kolba, s.49 i nst.

Kolb’s Learning Styles and Experiential Learning Cycle (2017), Saul McLeod, https://www.simplypsychology.org/simplypsychology.org-Kolb-Learning-Styles.pdf [dostęp z dnia 8.03.2020]

autor nieznany, Cykl Kolba, czym jest i jak go stosować? http://humanly.pl/cykl-kolba/ [dostęp z dnia 8.03.2020]

Leśny  Agnieszka, Program development, OUTDOOR EDUCATION from theory to practice, Foundation Institute of Animation and Social Development, Wrocław 2018 >>>  s. 71 i n.

4.03 – Malwina – energetyk. Martyna, Marek – przedstawienie po jednym micie szkoleniowym (do 15 minut każdy)

Doing is not the same as learning. (Beard, 2007)

Lektura rozszerzająca poruszane zagadnienia: The Theory of Experiential Education (1995), Karen Warren i in. Kendall/Hunt publishing company. Szczególnie rozdział Programming the Transfer of Learning in Adventure Education, Michael A. Gass, s.131 i nast.

11.03 – zajęcia odwołane

18.03 – zajęcia odwołane

25.03 – Wernika & Malwina – przedstawienie mitu szkoleniowego (do 15 min)

Gry szkoleniowe jako forma nauki poprzez experiential education.

Lektura rozszerzająca poruszane zagadnienia: Gry i symulacje szkoleniowe i ich zastosowanie w edukacji młodzieży i ludzi dorosłych, Średnicka Joanna; Wrona Agnieszka [w] Przygoda w edukacji i edukacja w przygodzie. Outdoor i adventure education w Polsce [2020], red. Bąk Agnieszka; Leśny Agnieszka; Palamer-Kabacińska Ewa. Pracownia Nauki i Przygody.

Gry online do wyboru:

* Party-tura (PL), gra o mechanizmach partycypacji. UWAGA, działa tylko na IE: http://www.klon.org.pl/content/sites/dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl/v2/PARTYtura/index.html?fbclid=IwAR10Jmx1eryBhY341W2u4gh4bMLIgmBBmG9KkYEuIHKXiwr9TNAVfomk1fc

* Dzielnica Pozarządowa (PL), gra o zarządzaniu oragnizacją pozarządową: http://ngo.starthere.pl/?fbclid=IwAR1IIoORj7nALrD0oULWA_5Ex1XqLLbuHYziJOj9np3vkcmiJbGCer4KQm8

* The evolution of trust (EN), gra o tzw. dylemacie więźnia 😉 https://ncase.me/trust/?fbclid=IwAR1LMPlU5F_l4jnGfUXCZZgpsaIA15yDRCOv6-z1ZvoeKAWUkmIzqz3_bhA

* Parable of the Polygons (EN), zamodelowanie segregacji społecznej: https://www.crazygames.com/game/parable-of-the-polygons

*Hospital Surgeon (EN), nauka pierwszej pomocy 🙂 http://www.crazygames.com/game/hospital-surgeon


1.04 – Angelika – przedstawienie mitu szkoleniowego (do 15 min) & energetyk (10 min)

Próbka szkoleniowa (Martyna i Czarek- próbka online)+ (Lidia, Semen, Karolina – próbka online )

8.04 – Klaudia: energetyk (10 min). Próbka szkoleniowa (Marek, Klaudia i Malwina – próbka online)+ ( z 18.03 Julia i Angelika)

22.04 – Lidia: energetyk (do 10 min). Próbka szkoleniowa (Michele i Weronika)+ (Irena i Agata). Podsumowanie zajęć.

w przypadku odrabiania zajęć 6.05 – ĆWICZENIA I GRY Z WYKORZYSTANIEM NISKIEGO PARKU LINOWEGO – zajęcia odbywają się poza uczelnią w plenerze