Konferencja Przygody umysłu w Centrum Nauki Kopernik – relacja

cnkNiestety z dużym opóźnieniem, ale zmobilizowałam się wreszcie do spisania wrażeń z międzynarodowej konferencji „Przygody Umysłu”, która odbyła się w dniach 10-11 listopada 2015,  w Warszawie. Gospodarzami konferencji byli Centrum Nauki Kopernik i Uniwersytet Warszawski. Merytorycznie zaangażowani byli również przedstawiciele SWPS. Na konferencje zaproszono wielu zagranicznych prelegentów:

Prof. Louise Archer, King’s College, Londyn
Prof. Paulo Blikstein, Stanford University, USA

Prof. Anna Giza, Uniwersytet Warszawski
Dr Diana Issidorides
, Centrum Nauki NEMO, Amsterdam
Dan Wormald
, Natural History Museum, Londyn

Konferencję oceniam bardzo wysoko i niezmiernie żałuję, że grono odbiorców nie było conajmniej dwukrotnie większe.  Goście prezentowali wyniki badań i projektów w europejskich centrach nauki. Znalazło się pośród nich wiele inspirujących przykładów zarówno praktycznych jak i metodologicznych. Zaganienia metodologiczne były dla mnie szczególnie ciekawe, ponieważ badanie zachowań zwiedzających centra nauki to w Polsce nowy temat. Dotychczasowy dorobek związany z badaniami muzealnictwa nie przekłada się wprost na przestrzeń centrów nauki.

Do bardzo ciekawych zaliczam również referaty i dyskusje zahaczające o kontekst etykietowania w edukacji. Temat ten przewijał się w wielu wystąpieniach, a bardzo celnie podsumowała go prof. Anna Giza w referacie „Jak dzieci stają się humanistami?Etykietowanie w procesie edukacji”. Wystąpienia uzupełnił krótki, ale mocny głos prof. Łukasza Turskiego o sztuczności podziału nauk na humanistyczne, przyrodnicze i ścisłe. Jest to jedna z tych tez, które profesor wygłasza od dawna, popierany przez szerokie grono specjalistów z różnych dziedzin – w tym pedagogów – niestety, nie przebija się ona wciąż do głównego dyskursu.

Niestety na tle wystąpień gości zagranicznych, słabiej wypadły polskie referaty i głosy w dyskusji. Poziomem wybijał się bardzo interesujący głos wprowadzający dr Maxa Bieleckiego z SWPS, który opowiadał o projekcie badawczym realizowanym w CN „Kopernik” oraz o pierwszych wnioskach z badań.

Konferencję uzupełniały warsztaty w przestrzeni Kopernika oraz mini-próbki badawcze realizowane na terenie centrum przez uczestników konferencji. Uważam je za bardzo ciekawe, ale wątpliwe etycznie. Tematyka etyki badań zwiedzających, chyba dosyć nieoczekiwanie dla organizatorów, mocno ujawniła się w drugim dniu spotkania. Okazuje się, że zastosowanie metod znanych m.in. z badań marketingowych może budzić kontrowersje w badaniu zwiedzających. Dyskusję z prelegentami i audytorium, wywołaną przez prof. Turskiego będę bardzo miło wspominać. Dawno już nie brałam udziału w konferencji, w której prelegenci stawiają słuchaczom pytania będąc rzeczywiście otwarci na odpowiedź, a dyskusje na sali wymuszą opóźnienie w przerwie obiadowej. Na tej konferencji toczył się prawdziwy, odświeżający dialog o badaniach w centrach nauki, o ich roli w kontekstach edukacyjnych, naukowych i antropologicznych.

Brawa dla organizatorów, którym udało się poprowadzić wydarzenie o wysokiej randze, z udziałem znamienitych gości ale w nieformalnej atmosferze sprzyjającej wymianie myśli i poglądów. Mam nadzieję, że stanie się ona inspiracją do realizacji śmiałych projektów badawczych w Polsce i przy kolejnym spotkaniu, nie będzie się odnosić wrażenia, że Polska znowu w tyle…

admin Opublikowane przez:

Brak możliwości komentowania.