Metodyka animacji społeczno-kulturalnej

 studia RA 2012/2013, studia dzienne, semestr letni. Zajęcia dla specjalizacji pedagogika opiekuńczo wychowawcza.

Wstęp

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z ideami oraz metodami jakimi pracuje się w kontekście animacji społeczno-kulturalnej. Poprzez kolejne zajęcia, studenci będą krok po kroku, przygotowywać własny projekt animacyjny. Studentom zostanie przedstawiony katalog tematów zajęć warsztatowych do wyboru, w zależności od potrzeb oraz własnych zainteresowań.

Zasady zaliczenia

Aby uzyskać zaliczenie ćwiczeń student zobowiązany jest do:

– obecności na zajęciach (dopuszczalne maksymalnie dwie nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze – jeden blok zajęciowy);

– poprowadzenia jednego, krótkiego ćwiczenia związanego z tematem zajęć warsztatowych (np. ćwiczenie na poznanie imion, integrację, aktywne przekazanie wiedzy)

– terminowe przysłanie informacji o projekcie oraz odbycie konsultacji

– przygotowanie i zaprezentowanie w grupach projektu animacyjnego

– uczestnictwo w jednym, dowolnym projekcie animacyjnym jako uczestnik i oddanie raportu zawierającego refleksję własną o wydarzeniu. POBIERZ RAPORT:  wzor_raportu2013

 

Program

28.02 Zajęcia wprowadzające. Omówienie programu, poznanie oczekiwań. Co jest nam potrzebne, żeby przeprowadzić projekt animacyjny? Jakie mamy zasoby w grupie?

– gra „Kod”; dyskusja o diagnozie niezbędnej w projekcie, rolach w grupie, naszym przygotowaniu

– film „Zmiana paradygmatu edukacji” Ken Robinson: http://www.youtube.com/watch?v=oVEkNVmPBcg

– rozmowa o tym czym jest projekt, przykład relacji z dwóch projektów: Inwazja Ruchu w Wałbrzychu (http://www.youtube.com/watch?v=s8oEl5Bm-KE) oraz My, kobiety z Muranowa (http://www.youtube.com/watch?v=HPakfKdO1_0)

14.03 Czym jest animacja kultury, potrzeba animacji.

Lektury: Grzegorz Godlewski, Animacja i antropologia [w] Grzegorz Godlewski i in,. Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość, Instytut Kultury Polskiej, Warszawa 2002. Całość publikacji znajduje się bezpłatnie w Internecie.

Anna Chodkowska, O potrzebie zmiany [w] materiały warsztatowe „Akademia rozwoju animacyjnej aktywności”. PDF: AKADEMIA ANIMACYJNEJ AKTYWNOŚCI

Gość: Olga Nowakowska, animatorka z klubu sąsiedzkiego Sielanka: https://www.facebook.com/KlubSasiedzkiSielanka?ref=ts&fref=ts

30 minut pracy grupowej nad  projektami

11.04 Projekt – struktura, rodzaje, formy ewaluacji, źródła finansowania. Przykłady projektów, formularze i wnioski.

Lektury: Zarządzanie projektem TKIT3, część 2.3 Modele projektów,  3.2 Definiowanie projektu. PDF:  zarzadzanie_projektem-TKit3

45 minut pracy grupowej nad  projektami

25.04 Misz-masz, nowe metody

Ćwiczenia dla grup zróżnicowanych wiekowo; wewnątrz i na zewnątrz (tereny zielone), o zróżnicowanym stopniu trudności, brak pomocy dydaktycznych.

Proszę przyjść na zajęcia w wygodnym stroju i butach, które można pobrudzić.

  •   4.05 proszę o przesłanie szkiców projektów

9.05 Ewaluacja

Lektury: Zarządzanie projektem TKIT3, część 3.4. Ewaluacja

23.05 Warsztaty twórczego myślenia

6.06 Podsumowanie przedmiotu, ewaluacja zajęć, prezentacja projektów.

Wytyczne do projektu końcowego:

  • Projekt powinien być przygotowany w grupach i terminowo dostarczony na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej
  • Pisemna wersja projektu powinna zawierać arkusz ewaluacyjny (lub inny opis ewaluacji)
  • Ze względu na ograniczenia czasowe, projekt powinien być krótki, a jego finał nie przekraczać kilku godzin
  • O ile to możliwe, chciałabym uczestniczyć w finale Waszego projektu
  • Informacje o przeprowadzanym projekcie powinny się znaleźć również w formie plakatu czy zapowiedzi na tablicy ASK na Wydziale
  • Prezentacja projektu na zajęciach powinna zawierać cele jakie sobie stawialiście, przebieg, podsumowanie fotograficzne lub wideo oraz trudności, niespodziewane sytuacje, sytuacje, które Was zaskoczyły; wnioski na przyszłość

SZABLON PROJEKTU: szablon_projektu

INSPIRACJE, PRZYKŁADY PROJEKTÓW

Seniorzy w Akcji: http://www.youtube.com/user/seniorzywakcji

http://www.rownacszanse.pl/projekty/