Edukacja przygodą

studia stacjonarne, RA 2012/2013 semestr letni, zajęcia prowadzone wraz  dr Ewą Palamer-Kabacińską

Wstęp

Celem zajęć jest prezentacja założeń teoretycznych oraz wybranych form praktycznych outdoor i adventure education. Tzw. „Pedagogika przygody”, na polskim gruncie, nie ma swojego miejsca w naukach, natomiast można spotkać się ze stosowaniem jej w praktyce. Fakultet przybliży obszary w jakich wykorzystywana jest edukacja przygodowa, do jakich grup wiekowych jest ona skierowana, jakimi formami i metodami pracy się posługuje. Końcowym efektem fakultetu jest udział w II Konferencji Edukacja Przygodą. Dzięki temu, studenci będą mieli możliwość poznania najnowszych wątków dyskusji na temat „pedagogiki przygody” oraz będą mieli szansę poznania praktyków i teoretyków dziedziny. W trakcie fakultetu, studenci będą uczestniczyli w szeregu form praktycznych; grach terenowych, ćwiczeniach, symulacjach. Dzięki spotkaniom z gośćmi i prezentacjom projektów, będą mogli nawiązać znajomości czy poznać partnerów przyszłych działań pedagogicznych. Fakultet daje możliwość poznania najnowszych trendów Outdoor i Adventure Education w Europie oraz Stanach Zjednoczonych

Zaliczenie:

– aktywny udział w zajęciach

– obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności lub 1 na zajęciach warsztatowych)

– włączenie się w przygotowanie konferencji „Edukacja Przygodą” w wymiarze 4h

Program:

26.02 WP
  • Wprowadzenie w problematykę zajęć.
  • Definicja pedagogiki przygody.
  • oczekiwania studentów odnośnie fakultetu
Integracja, poznanie oczekiwań, podział zadań na konferencję
5.03 WP (T) Erleibnispädagogik. Michl W., Pedagogika przeżyć, WAM, Kraków 2011
12.03 (T) Teoria Adventure Education, Experiental Learning Panicucci Jane, Cornestones of Adveture Education [w] Adventure Education, Theory and Applications, Prouty Dick, Panicucci Jane, Collinson Rufus (red.), Project Adventure, 2007.Grupa 1: wprowadzenie, John DeweyGrupa 2: Cykl KolbaGrupa 3: Model 3 sfer Johna L. Lucknera i Reldana NadleraGrupa 4: challenge by choice, behavioral contdacts
19.03 WP (P)Gra symulacyjna Materiał „metoda” na stronie Pracowni Gier Szkoleniowych: http://pracownia.edu.pl/a/Pages/Method.aspxJoanna Średnicka, Nel Berezowska, Zagraj zanim doświadczysz,  Think ThankJoanna Średnicka, Jagoda Gandziarowska-Ziołecka, W co grają Polskie firmy?, Pracownia Gier Szkoleniowych 2013
26.03 WP (T) Polskie realizacje Outdoor&Adventure education. Przykłady 3 projektów: „Szkoła pod Żaglami”,  Ruch Harcerski, Centrum Nauki Kopernik
16.04 WP (T) Teoria outdoor education i jej elementy w nauczaniu przyrody Edukacja przygodą, red. A. Leśny, E. Palamer- Kabacińska, Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa  2012, cz.II „Przykłady”Dla chętnych: Neuman Jan, Education and learning through outdoor activities, IYNF, 2004, r. III.
23.04 CNK (P)Popularyzacja nauki i nauczanie z pasją – warsztaty w Centrum Nauki Kopernik Udział w warsztatach przygotowanych przez Centrum Nauki Kopernik prezentujących praktyczne możliwości nauczania przez doświadczenie
7.05 (P) Experiental Learning w praktyce. Niski park linowy i ćwiczenia terenowe
14.05 Ogród Botaniczny (P) Edukacja przyrodnicza w praktyce – warsztaty Udział w warsztatach prowadzonych w ramach cyklu „Pod liściem miłorzębu”, Ogród Botaniczny UW
24-25.05 AWF II Konferencja Edukacja Przygodą
4.06 WP Podsumowanie zajęć, omówienie refleksji po konferencji, przygotowanie rekomendacji na przyszłość, ewaluacja
Warunki zaliczenia: – udział w 4 zajęciach teoretycznych – udział w min. 3 formach praktycznych, – realizacja jednego zadania w ramach konferencji