Antropologia kulturowa n12/13 g.17:30

Antropologia kulturowa, studia niestacjonarne RA 2012/2013  godz. 17:30


Konwersatorium,  mgr Agnieszka Leśny. Kontakt: aga.lesny@gmail.com

Wstęp

Konwersatorium stanowi uzupełnienie do wykładu oraz tworzy przestrzeń wymiany myśli i doświadczeń w oparciu o zainteresowania studentów – dlatego składa się z dwóch bloków; z których pierwszy tworzą lektury obowiązkowe oraz drugi, który jest propozycją prowadzącej ale może być rozwijany i zmieniany zgodnie z zainteresowaniami studentów.

Zasady zaliczenia

Aby uzyskać zaliczenie ćwiczeń student zobowiązany jest do:

– merytorycznej rozmowy i aktywności (dyskusji, wstępy biograficzne) wokół postawionych w trakcie zajęć problemów; rzetelnej znajomości treści lektur, ujawnianej w trakcie dyskusji/rozmowy na zajęciach;

– obecności na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecności w semestrze – nie licząc zajęć wprowadzających);

– zaliczenia „kartkówki” sprawdzającej wiedzę i znajomość treści wybranych lektur (zalicza 60% możliwych do uzyskania punktów).

 

Program

I blok:

29.09 – zajęcia organizacyjne, potoczne rozumienie  kultury, wielość definicji. Zasady zaliczenia zajęć.

13.10 – Czas i przestrzeń w ujęciu antropologicznym. Gdzie jest nasze axis mundi?

 • Mircea Eliade, Czas święty i mity [w] Red. Andrzej Mencwel, Antropologia kultury, WUW, Warszawa 2005 i nowsze.
 • Mircea Eliade, Święty obszar i sakralizacja świata, jw

nacobezu_eliade _gr3

27.10 – Rytualizacja. Obrzędy przejścia w ujęciu klasycznym i współczesnym.

 • Arnold van  Gennep, Obrzędy przejścia, [w] Red. Leszek Kolankiewicz, Antropologia widowisk, WUW, Warszawa 2005 i nowsze.
 • Victor Turner, Proces rytualny, jw.

+ film o rytuałach przejścia

nacobezu_przejscie_gr3

24.11- Antropologia jako sposób badania i rozumienia świata współczesnego.

 • Roch Sulima, Antropologia codzienności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000 – wstęp + wybrany rozdział.

8.12  Badania antropologiczne i etnograficzne jako narzędzie zmiany. Badania o wałbrzyskich bieda-szybach.

 • Rakowski Tomasz, Badania etnograficzne, [w]:  Kurz Iwona (red), Lokalnie: animacja kultury/community arts, Warszawa 2008. PDF całej publikacji dostępny w Internecie.
 • Bartłomiej Walczak, Antropolog jako inny. Od pierwszych badań terenowych do wyzwań ponowoczesnej antropologii, Scholar, Warszawa 2009, Rozdz.2

15.12 Interpretacja kultury

 • Clifford Geertz, Interpretacja kultu, wybrane eseje, WUJ, Kraków 2005, Rozdz.1

12.01 Kartkówka

II blok (propozycje):

19.01  Mity historyczne a kultura współczesna na przykładzie stereotypu polskiego romantyka

 • Mencwel, Wyobraźnia antropologiczna, Wydawnictwo UW, Warszawa 2006 (rozdział: „Pomost” i „przedmurze”. Dylemat polskiej tożsamości historycznej).
 •  M. Janion, Gorączka romantyczna,  Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007 (część I „Romantyczna nowożytność”, podrozdziały 1, 10 – 11 + część II, rozdział „Czyn i klęska. Rzecz o tragizmie” s. 437 – 456).

 

2.02   Antropologia medyczna jako  dyskurs w  badaniach antropologicznych. Chemioterapia, starość etc.

 • Historie czerwonych buteleczek. Chemioterapia jako technologia transgresyjna. „Op.cit”: http://opcit.pl/teksty/historie-czerwonych-buteleczek-chemioterapia-jako-technologia-transgresyjna/

http://opcit.pl/teksty/czy-boisz-sie-wyjsc-zle-na-zdjeciu/

http://opcit.pl/teksty/poza-zasiegiem-starosci/

 

 

Pliki:

def_kultury według studentow – wybrane przez Was definicje kultury

 

 

Brak możliwości komentowania.