Antropologia kulturowa n12/13 g.15:45

 

Antropologia kulturowa, studia niestacjonarne RA 2012/2013  godz. 15:45

Konwersatorium,  mgr Agnieszka Leśny. Kontakt: aga.lesny@gmail.com

Wstęp

Konwersatorium stanowi uzupełnienie do wykładu oraz tworzy przestrzeń wymiany myśli i doświadczeń w oparciu o zainteresowania studentów – dlatego składa się z dwóch bloków; z których pierwszy tworzą lektury obowiązkowe oraz drugi, który jest propozycją prowadzącej ale może być rozwijany i zmieniany zgodnie z zainteresowaniami studentów.

Zasady zaliczenia

Aby uzyskać zaliczenie ćwiczeń student zobowiązany jest do:

– merytorycznej rozmowy i aktywności (dyskusji, wstępy biograficzne) wokół postawionych w trakcie zajęć problemów; rzetelnej znajomości treści lektur, ujawnianej w trakcie dyskusji/rozmowy na zajęciach;

– obecności na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecności w semestrze – nie licząc zajęć wprowadzających);

– zaliczenia „kartkówki” sprawdzającej wiedzę i znajomość treści wybranych lektur (zalicza 60% możliwych do uzyskania punktów).

 

Program

I blok:

29.09 – zajęcia organizacyjne, potoczne rozumienie  kultury, wielość definicji. Zasady zaliczenia zajęć.

13.10 – Czas i przestrzeń w ujęciu antropologicznym. Gdzie jest nasze axis mundi?

  • Mircea Eliade, Czas święty i mity [w] Red. Andrzej Mencwel, Antropologia kultury, WUW, Warszawa 2005 i nowsze.
  • Mircea Eliade, Święty obszar i sakralizacja świata, jw

nacobezu_eliade _gr4

27.10 – Rytualizacja. Obrzędy przejścia w ujęciu klasycznym i współczesnym.

  • Arnold van  Gennep, Obrzędy przejścia, [w] Red. Leszek Kolankiewicz, Antropologia widowisk, WUW, Warszawa 2005 i nowsze.
  • Victor Turner, Proces rytualny, jw.

+ film o rytuałach przejścia

nacobezu_przejscie_gr4

24.10- Antropologia jako sposób badania i rozumienia świata współczesnego.

  • Roch Sulima, Antropologia codzienności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000 – wstęp + wybrany rozdział.

8.12  Badania antropologiczne i etnograficzne jako narzędzie zmiany. Badania o wałbrzyskich bieda-szybach.

  • Rakowski Tomasz, Badania etnograficzne, [w]:  Kurz Iwona (red), Lokalnie: animacja kultury/community arts, Warszawa 2008. PDF całej publikacji dostępny w Internecie.
  • Bartłomiej Walczak, Antropolog jako inny. Od pierwszych badań terenowych do wyzwań ponowoczesnej antropologii, Scholar, Warszawa 2009, Rozdz.2

15.12 Interpretacja kultury

  • Clifford Geertz, Interpretacja kultu, wybrane eseje, WUJ, Kraków 2005, Rozdz.1

12.01 Kartkówka

19.01  Kartkówka #2

2.02 Problemy estetyki i estetyzacji. Spojrzenie na ciało

W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1975, (rozdział IV: Piękno – dzieje pojęcia)

  • Red. M. Szpakowska, Antropologia ciała, Wydawnictwo UW, Warszawa 2008 (cz.III: uroda i sprawność, rozdział: Mit piękności; rozdział: Ciało w kulturze konsumpcyjnej)
  • Susan Sontag, Choroba jako metafora, jw.

 

 Pliki:

def_kultury według studentow – wybrane przez Was definicje kultury

 

Brak możliwości komentowania.