Animacja grup zadaniowych

Studia niestacjonarne, 2012/2013 semestr letnin

Wstęp

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z ideami oraz metodami jakimi pracuje się w kontekście animacji społeczno-kulturalnej. Poprzez kolejne zajęcia, studenci będą krok po kroku, przygotowywać własny projekt animacyjny. Studentom zostanie przedstawiony katalog tematów zajęć warsztatowych do wyboru, w zależności od potrzeb oraz własnych zainteresowań.

 

Zasady zaliczenia

Aby uzyskać zaliczenie ćwiczeń student zobowiązany jest do:

– obecności na zajęciach (dopuszczalne maksymalnie dwie nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze);

– poprowadzenia jednego, krótkiego ćwiczenia związanego z tematem zajęć warsztatowych (np. ćwiczenie na poznanie imion, integrację, aktywne przekazanie wiedzy)

– terminowe przysłanie informacji o projekcie oraz odbycie konsultacji

– przygotowanie i zaprezentowanie w grupach projektu animacyjnego

 

Program

2.03 Zajęcia wprowadzające. Omówienie programu, poznanie oczekiwań. Co jest nam potrzebne, żeby przeprowadzić projekt animacyjny? Jakie mamy zasoby w grupie?

– gra „Kod”; dyskusja o diagnozie niezbędnej w projekcie, rolach w grupie, naszym przygotowaniu

– film DLA

16.03 Ja jako uczestnik. Udział w projekcie animacyjnym Performerii Warszawy.

http://performeria.blogspot.com

06.04 Projekt – struktura, rodzaje, formy ewaluacji, źródła finansowania. Przykłady projektów, formularze i wnioski.

Lektury: Zarządzanie projektem TKIT3, część 2.3 Modele projektów,  3.2 Definiowanie projektu. PDF:  zarzadzanie_projektem-TKit3

15 minut pracy grupowej nad projektami

prezentacja z zajęć: projekt_prezi

20.04 Ewaluacja

Lektury: Zarządzanie projektem TKIT3, część 3.4. Ewaluacja

30 minut pracy grupowej nad projektami

DOBRE PRAKTYKI: Ewaluacja_w_pracy_metoda_projektu

zebrane metody ewaluacji: Metody ewaluacji

Prezentacja z zajęć: Ewaluacja projektu

  18.05 Warsztaty twórczego myślenia

Do 30.05 proszę o przesłanie szkiców projektów

1.06 Ćwiczenia budujące zaufanie w grupie

15.06 Podsumowanie przedmiotu, ewaluacja zajęć, prezentacja projektów.

Udział w edukacyjnej grze miejskiej.

22.06 Gra miejska jako forma edukacyjna


Wytyczne do projektu końcowego:

  • Projekt powinien być przygotowany w grupach i terminowo dostarczony na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej
  • Pisemna wersja projektu powinna zawierać arkusz ewaluacyjny (lub inny opis ewaluacji)
  • Ze względu na ograniczenia czasowe, projekt powinien być krótki, a jego finał nie przekraczać kilku godzin
  • O ile to możliwe, chciałabym uczestniczyć w finale Waszego projektu
  • Informacje o przeprowadzanym projekcie powinny się znaleźć również w formie plakatu czy zapowiedzi na tablicy ASK na Wydziale
  • Prezentacja projektu na zajęciach powinna zawierać cele jakie sobie stawialiście, przebieg, podsumowanie fotograficzne lub wideo oraz trudności, niespodziewane sytuacje, sytuacje, które Was zaskoczyły; wnioski na przyszłość

SZABLON PROJEKTU: szablon_projektu

______________________________________________

INSPIRACJE, PRZYKŁADY PROJEKTÓW

Seniorzy w Akcji: http://www.youtube.com/user/seniorzywakcji

http://www.rownacszanse.pl/projekty/

 

NASZE GRY:

* po mojej prawej ręce…

* kto pierwszy znajdzie…

* skojarzenia/Dino

* wyścigi po długopis

* trzęsienie ziemi

* obserwowanie zmian w wyglądzie

* zgadnij kto to (o kim jest mowa)

* człowiek do człowieka