Animacja grup zadaniowych – metodyka n12/13

Animacja grup zadaniowych – Metodyka animacji społeczno-kulturalnej,

 studia niestacjonarne RA 2012/2013

 

Wstęp

        Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z zasadami, metodami i technikami oraz strategiami tworzenia efektywnej grupy zadaniowej i wspomagania jej działania. Poprzez kolejne zajęcia, studenci będą krok po kroku, przygotowywać własny projekt animacyjny. Program został stworzony na podstawie autodiagnozy studentów i ich odpowiedzi na pytanie: co mi jest potrzebne, aby zrealizować dobry projekt? Z katalogu możliwości wybrali trzy tematy zajęć warsztatowych.

Zasady zaliczenia

Aby uzyskać zaliczenie ćwiczeń student zobowiązany jest do:

– obecności na zajęciach (dopuszczalne maksymalnie jedna nieobecności nieusprawiedliwiona w semestrze);

– poprowadzenia jednego, krótkiego ćwiczenia związanego z tematem zajęć warsztatowych (np. ćwiczenie na poznanie imion, integrację)

– terminowe przysłanie informacji o projekcie oraz odbycie konsultacji

– przygotowanie i zaprezentowanie w grupach projektu animacyjnego

 

 Program

4.11 Zajęcia wprowadzające. Omówienie programu, poznanie oczekiwań.

18.11 Prezentacja projektu animacyjnego, jak to się wszystko zaczęło? Spotkanie z praktykami.

2.12 Zajęcia warsztatowe: gry i zabawy zorientowane na budowanie zaufania w grupie

15.12 Zajęcia warsztatowe: trening twórczego myślenia

Do 15.12 proszę o przesłanie podstawowych informacji o projekcie

16.12 Zajęcia warsztatowe: tworzenie projektu

po zajęciach: konsultacje projektu

13.01 Ewaluacja projektu i podsumowanie projektu

Literatura: B. Abrignani, R. Gomes, D. de Vilder (red.), Zarządzanie projektem. Pakiet szkoleniowy (seria ”T-kit”), rozdział 3.4: Ewaluacja projektu. (Pakiety są dostępne w Internecie: http://www.youth-partnership.net/youth-partnership/publications/T-kits/3/Tkit_3_POL).

Materiały dodatkowe:

ewaluacja_amonitoring – różnica pomiędzy monitoringiem, a ewaluacją

Ewaluacja w pracy  metodą projektu, FRSE – broszura FRSE z dobrymi przykładami ewaluacji (ponad 40 metod)

Ewaluacja projektu  – prezentacja z zajęć

 

Do 13.01 proszę o przesłanie pisemnej wersji projektu

 

27.01 Prezentacja projektów

27.01 1h Prezentacja projektów

Literatura OBOWIĄZKOWA:

Przegląd projektów np.:

http://www.rownacszanse.pl/projekty/

 

Inspiracja do ćwiczeń i warsztatów:

M. Legumi, Techniki i sposoby animowania grup,

K. Vopel, Przewodnik dla prowadzących grupy

 

Wytyczne do projektu:

  • Projekt powinien być przygotowany w grupach i terminowo dostarczony na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej
  • Pisemna wersja projektu powinna zawierać arkusz ewaluacyjny (lub inny opis ewaluacji)
  • Ze względu na ograniczenia czasowe, projekt powinien być krótki, a jego finał nie przekraczać kilku godzin
  • O ile to możliwe, chciałabym uczestniczyć w finale Waszego projektu
  • Informacje o przeprowadzanym projekcie powinny się znaleźć również w formie plakatu czy zapowiedzi na tablicy ASK na Wydziale
  • Prezentacja projektu na zajęciach powinna zawierać cele jakie sobie stawialiście, przebieg, podsumowanie fotograficzne lub wideo oraz trudności, niespodziewane sytuacje, sytuacje, które Was zaskoczyły; wnioski na przyszłość

Dwa ostatnie czwartki semestru zimowego, w sali 332 (w godzinach 15:30 – 17:00, druga grupa 17:15 – 18:45) odbędzie się prezentacja projektów studentów studiów dziennych, na które jesteście serdecznie zaproszeni! Zachęcam!

 

Ćwiczenia, gry, zabawy, które praktykowaliśmy:

Wirus

Anse-kabanse

Magiczny dywan

Przejście wampirów

Kostki happy cubes

Kot księcia

Robimy „więź” (po mojej prawej ręce…)

Kwadrat z liny z zamkniętymi oczami

Każdy pisze na kartce 3 swoje cechy – losujemy kartki i zgadujemy o kim mowa

Głuchy telefon w wersji ruchowej

5 zdań o sobie (w tym tyg. przydarzyło mi się…, gdybym była owocem…)

Brak możliwości komentowania.